Θεματική 1 Εισαγωγή

  • Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να προσφέρει
    • Κατευθυντήριες γραμμές
    • Πρακτικές πληροφορίες
    • Πηγές για το διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την αντιμετώπιση συνηθισμένων ζητημάτων σχετικών με την προβληματική χρήση του Διαδικτύου από τους/τις μαθητές/τριές του (παιδική/εφηβική ηλικία).
  • Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο προτείνονται τεχνικές διαχείρισης για το διδακτικό προσωπικό μέσα από την παρουσίαση ρεαλιστικών περιπτώσεων (σεναρίων).
  • Η προβληματική χρήση του Διαδικτύου συχνά συνδυάζεται και με άλλες διαταραχές και προβλήματα (π.χ. κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος). Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και να ενεργεί ανάλογα, ιδίως εφόσον υποψιάζεται ότι άλλα θέματα είναι αυτά που αποτελούν το κυρίως πρόβλημα.