Θεματική 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο,  οι εκπαιδευτικοί θα εξετάσουν την ορολογία για την κατανάλωση και προβληματική κατανάλωση αλκοόλ καθώς διαβάζουν για ενδείξεις και συμπτώματα πρώιμων καταναλωτών/τριών αλκοόλ. Έπειτα θα εξετάσουν μελέτες περιπτώσεων προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ και θα αναλογιστούν για το τι μπορεί να γίνει.