Θεματική 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο οι εκπαιδευτικοί θα μελετήσουν τους παράγοντες που συμβάλουν σε μια αποτελεσματική παρέμβαση στα σχολεία στο πλαίσιο της πρόληψης προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Έπειτα, θα εξετάσουν κριτικά μελέτες περίπτωσης (αποτελεσματικές και όχι τόσο αποτελεσματικές) στο πλαίσιο της πρόληψης της προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.