Θεματική 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο, μέσα από διαφορετικές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να σκεφτούν κριτικά σχετικά με το πως διαφορετικοί/ες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειριστούν την πρόληψη στις τάξεις τους (ή πως χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις) ούτως ώστε να αναλογιστούν ποια μεθοδολογία (για παράδειγμα, αναπαράσταση ρόλων) και ποια δεν μπορεί να δουλέψει στην τάξη.

Επίσης, θα εξετάσουν πρακτικά θέματα και να αναλογιστούν τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τέτοια θέματα στην πρόληψη προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ καθώς τα εφαρμόζουν στα μαθήματά τους.

Τέλος, θα  μάθουν πως μπορούν να διαδώσουν επιτυχείς πρακτικές από την τάξη στο σχολείο/κοινότητα, εμπλέκοντας τους/τις μαθητές/τριες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης/άλλο υλικό.