Θεματική 1 Εισαγωγή

  • Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους δημιουργικούς και παραγωγικούς τρόπους χρήσης του Διαδικτύου, προκειμένου αυτό να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και προκειμένου οι δυνατότητές του να γίνονται περισσότερο αντιληπτές από τους γονείς.
  • Στην νέα εποχή της πληροφορίας και της εικονικής πραγματικότητας, το Διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο της καθημερινότητας, παρόν σε κάθε πεδίο (εκπαίδευση, επαγγελματική ζωή, κοινωνική ζωή, ελεύθερος χρόνος).
  • Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους γονείς να αντιληφθούν το πώς και το γιατί τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο απλώς για να παίξουν/να διασκεδάσουν μέσα από αυτό.
  • Η σημασία του Διαδικτύου έχει γίνει ακόμη πιο αισθητή, μετά τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως για λόγους πρόληψης διασποράς του COVID-19.