Θεματική 1 Εισαγωγή

Τα δύο πιο διακεκριμένα συστήματα κατηγοριοποίησης για τον ορισμό της προβληματικής χρήσης καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου, είναι τα: American Psychiatric Association’s (APA, 2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), και World Health Organization’s (WHO, 2018) International Classification of Diseases (ICD-11).

Το ICD δημιουργήθηκε από έναν παγκόσμιο οργανισμό υγείας (Π.Ο.Υ.) με καταστατική αποστολή για την δημόσια υγεία, είνα διεπιστημονικό και πολύγλωσσο, και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρωτοβάθμια φροντίδα στις αναπτυσσόμενεςn χώρες. Το DSM, δημιουργήθηκε από έναν κρατικό οργανισμό (APA), ασχολείται με κλινικές διαγνώσεις σχετικές με ψυχικές ασθένειες και εστιάζει, κυρίως, σε δευτεροβάθμια ψυχιατρική φροντίδα σε ανεπτυγμένες χώρες.

Σε αυτό το Κεφάλαιο, θα μελετηθούν και συγκριθούν οι όροι, οι ενδείξεις και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την προβληματική χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου, όπως παρουσιάζονται στα δύο αυτά συστήματα.