Θεματική 1 Εισαγωγή

  • Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να προσφέρει
    • Κατευθυντήριες γραμμές
    • Πρακτικές πληροφορίες
    • Πηγές για τους γονείς, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την αντιμετώπιση συνηθισμένων ζητημάτων σχετικών με την προβληματική χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους (παιδική/εφηβική ηλικία).
  • Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο προτείνονται τεχνικές διαχείρισης για τους γονείς μέσα από την παρουσίαση ρεαλιστικών περιπτώσεων (σεναρίων).
  • Η προβληματική χρήση του Διαδικτύου συχνά συνδυάζεται και με άλλες διαταραχές και προβλήματα (π.χ. κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος). Οι γονείς θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και να ενεργούν ανάλογα, ιδίως εφόσον υποψιάζονται ότι άλλα θέματα είναι αυτά που αποτελούν το κυρίως πρόβλημα.