Θεματική 1 Εισαγωγή

Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας όπως και οι συζητήσεις μεταξύ γονέων και παιδιών για τους κινδύνους της. Το αλκοόλ επηρεάζει τους ανθρώπους διαφορετικά σε διαφορετικά στάδια της ζωής – στα παιδιά και τους εφήβους το αλκοόλ μπορεί να παρεμποδίσει την ομαλή εγκεφαλική ανάπτυξη. Οι διαφορετικές επιδράσεις του αλκοόλ και οι αλλαγές του ρόλου των γονέων στη ζωή των παιδιών καθώς αυτά ωριμάζουν και αναζητούν περισσότερη ανεξαρτησία μπορεί να κάνουν τη συζήτηση σχετικά με το αλκοόλ μία πρόκληση. Οι γονείς μπορεί να έχουν πρόβλημα στο να καθιερώσουν σταθερές οικογενειακές πολιτικές σχετικά με τη χρήση αλκοόλ. Και μπορεί να δυσκολεύονται να μιλήσουν με τα παιδιά και τους εφήβους σχετικά με ζητήματα για το αλκοόλ.

Οι έρευνες δείχνουν, παρ’ όλα αυτά, ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες πιστεύουν πως οι γονείς τους θα πρέπει να έχουν λόγο στο αν θα πίνουν αλκοόλ. Οι τύποι γονεϊκότητας είναι σημαντικοί – οι έφηβοι που ανατρέφονται με ένα συνδυασμό ενθάρρυνσης, θαλπωρής και πειθαρχίας είναι πιο πιθανό να σεβαστούν τα όρια που θέτουν οι γονείς τους. Η κατανόηση της γονικής επιρροής στα παιδιά σχετικά με το αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να έχουν περισσότερη επιρροή απ’ όση πιστεύουν πάνω στην κατανάλωση αλκοόλ των παιδιών τους. Οι γονείς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν υγιή στάση απέναντι στο αλκοόλ καθώς και να μειώσουν τους κινδύνους του.