Θεματική 1 Εισαγωγή

 • Η πρόληψη εξαρτήσεων στα σχολεία βασίζεται στην έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη διάφορων τεχνικών διαχείρισης άγχους για παιδιά/εφήβους
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει και τη διαχείριση θυμού, την επίλυση συγκρούσεων και την αύξηση αυτοεκτίμησης
 • Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία μπορούν να επικεντρωθούν στη στήριξη των γονιών και την προώθηση προστατευτικών παραγόντων για την πρόληψη εξαρτήσεων, παρα τη μείωση των επικίνδυνων παραγόντων
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν την οικογενειακή εγγύτητα και στήριξη
 • Μερικές φορές, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να νοιώθουν ότι οι γονείς διστάζουν να εργαστούν με τα σχολεία, και μερικοί γονείς όντως μπορεί να μην νοιώθουν άνετα με αυτό.
 • Τα επιτυχή προγράμματα χρησιμοποιούν ένα/μια συντονιστή/στρια από την κοινότητα, όπως ενεργά μέλη της κοινότητας, κάποιον/α πολύ γνωστό//ή, που εμπιστεύονται οι γονείς.
 • Επίσης, αν οι γονείς δεν νοιώθουν άνετα με τις συναντήσεις ή εκπαίδευση στο χώρο του σχολείου, αυτά μπορούν να λάβουν μέρος σε ουδέτερο έδαφος, όπως κοινοτικά κέντρα, μερικές φορές εκκλησίες, τεμένη ή άλλες τοποθεσίες εκτός σχολείου.
  • Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσετε στους γονείς ότι όχι μόνο λαμβάνονται υπόψη σχετικά με το τι μπορεί να γίνει αλλά ότι η άποψη τους και η εμπειρία τους είναι πολύτιμες και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία και εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων
 • Τα σχολεία μπορούν να ενθαρρύνουν τους γονείς να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των προληπτικών προσπαθειών τους στο σπίτι.
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των γονιών είναι υψηλότερη εάν τα προληπτικά προγράμματα αποτελούν μέρος ευρύτερων κοινοτικών ή σχολικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα για εργασιακή κατάρτιση.
 • Όταν εμπλέκονται σε σχολικές δραστηριότητες, οι γονείς πιθανόν να είναι υποστηρικτικοί και να παραμείνουν πιο ενθουσιασμένοι.