Θεματική 1 Εισαγωγή

  • Ούτως ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς πρέπει να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στο σχολείο, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη εξαρτήσεων.
  • Για παράδειγμα, κάποια σχολεία αναπτύσσουν προγράμματα που εστιάζονται στην “ανεκτικότητα μηδέν” στο κάπνισμα και την παρουσίαση σχολείων χωρίς κάπνισμα ή σχολικών ωρών χωρίς κάπνισμα.