Θεματική 1 Εισαγωγή

  • Η επικοινωνία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών μπορεί να είναι δύσκολη.
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ρόλοι τους στην ανάπτυξη του παιδιού είναι αλληλεξαρτώμενοι.
  • Η επαρκής επικοινωνία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη του παιδιού/εφήβου.