Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1: Βάση δεδομένων και σχετική έρευνα

Για την κατανόηση της διαδικασίας εύρεσης και ερμηνείας των δεδομένων, σχετικών με το κάπνισμα και την χρήση αλκοόλ και διαδικτύου, σχεδιάζεται εδώ μια παρουσίαση που χρησιμοποιεί σχετικά δεδομένα από Ευρωπαϊκές χώρες. Ζητείται από τους χρήστες να βρουν δεδομένα σχετικά με το κάπνισμα και την χρήση αλκοόλ και διαδικτύου. Οι χρήστες αξιολογούνται στην κατανόηση των δεδομένων αυτών, αλλά και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Βήματα:

 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.espad.org/
 2. Βρείτε το πιο προσφατο δελτίο από την ESPAD.
 3. Βρείτε δεδομένα σχετικά με την συχνότητα του καπνίσματος και της χρήσης αλκοόλ και διαδικτύου (μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παιχνίδια).
 4. Βρείτε δεδομένα από την χώρα καταγωγής σας και σύγκρινετέ τα με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (μέση χρήση και χώρες επιλογής).
 5. Βρείτε προηγούμενες εκδόσεις των δελτίων της ESPAD.
 6. Βρείτε δεδομένα σχετικά με την συχνότητα του καπνίσματος και της χρήσης αλκοόλ και διαδικτύου (μέσ κοινωνικής δικτύωσης και παιχνίδια).
 7. Βρείτε δεδομένα από την χώρα καταγωγής σας και σύγκρινετέ τα με τα προηγούμενα δεδομένα από την χώρα καταγωγής σας αλλά και με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

http://www.espad.org/

Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα στατιστικά δεδομένα για την χρήση καπνού και αλκοόλ

Εδώ, χρησιμοποιούνται υποθετικά δεδομένα, που βασίζονται σε υποθετική έρευνα:

Η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με την χρήση αλκοόλ μεταξύ των νέων διεξήχθη το 2021, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 3568 συμμετεχόντων, από δύο φύλα, ηλικίας 14-17 ετών.

Μελετήστε τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα (βλ. επόμενη διαφάνεια) και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, πόσα άτομα 14 ετών έχουν δοκιμάσει αλκοόλ;
 2. Τον περασμένο χρόνο, έκαναν μεγαλύτερη χρήση καπνού: τα αγόρια ή τα κορίτσια;
 3. Πόσοι/-ες συμμετέχοντες/-ουσες δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση καπνού;
 4. Πόσα αγόρια και κορίτσια στο δείγμα αναφέρουν κατανάλωση αλκοόλ μέσα στον τελευταίο μήνα;
 5. Από την σύγκριση μεταξύ ατόμων 14-17 ετών, τι συμπέρασμα μπορεί να βγει, με βάση τα συνολικά δεδομένα για την χρήση καπνού και αλκοόλ;

Δεδομένα άσκησης

Prevalence (%) Total sample Males Females 14-year olds 17-year olds

Lifetime tobacco use

54

52

56

31

58

Last year tobacco use

39

36

42

24

46

Last month tobacco use

25

23

27

18

31

Lifetime alcohol use

82

86

78

56

92

Last year alcohol use

68

76

60

44

80

Last month alcohol use

52

59

45

32

66

Δραστηριότητα 3: Ερευνώντας τα δεδομένα σχετικά με την βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ στα νέα άτομα

Η βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ στα νέα άτομα είναι ένα είδος επικίνδυνης συμπεριφοράς που οδηγεί σε σοβαρές άμεσες αλλά και μακρυπρόθεσμες συνέπειες.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-1.-key-findings (“Spotlight on Adolescent Health and Well-Being Report”) και βρείτε τα δεδομένα που αφορούν άτομα 15 ετών, τα οποία έχουν μεθύσει τουλάχιστον 2 φορές.

Στην συνέχεια, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια είναι η μέση συχνότητα μέθης μεταξύ ατόμων 15 ετών στις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη;
 2. Σε ποιες Ευρωπαϊκές χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη εντοπίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα μέθης σε άτομα 15 ετών (κατονομάστε 3);
 3. Ποια είναι η συχνότητα μέθης σε άτομα 15 ετών στην χώρα σας; Είναι υψηλότερη από την μέση συχνότητα;
 4. Ερευνήστε τα δεδομένα σχετικά με την βαριά επεισοδική κατανάλωση αλκοόλ στα νέα άτομα.

Δραστηριότητα 4: Αναλύοντας δεδομένα σχετικά με την προβληματική χρήση του διαδικτύου

Εδώ, χρησιμοποιούνται υποθετικά δεδομένα, βασισμένα σε υποθετική έρευνα:

Η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με την χρήση του διαδικτύου στους νέους, διεξήχθη το 2020, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4632 συμμετεχόντων, μεταξύ 12 και 17 ετών, κάθε φύλου (2027 άντρες, 2425 γυναίκες). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το Compulsive Internet Use Scale (CIUS) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το CIUS είναι μία κλίμακα 14 επιπέδων, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενδείξεων, ικανών να οδηγήσουν σε προβληματική χρήση διαδικτύου.Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω κλίμακας Λίκερτ 5 στοιχείων, που κλιμακώνεται από το «ποτέ» στο «πολύ συχνά», με θεωρητική τιμή από 0 εώς 54. Το 28 είναι το οριακό αποτέλεσμα για ένδειξη προβληματικής χρήσης στην κλίμακα CIUS.

Μελετήστε τα δεδομένα του πίνακα (επόμενη διαφάνεια) και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ικανοποιούν, κατά μέσο όρο, τα συμμετέχοντα άτομα τα κριτήρια για προβληματική χρήση διαδικτύου;
 2. Με βάση το φύλο, ποια ομάδα έχει υψηλότερα αποτελέσματα στο CIUS
 3. Συνκρίνετε τα αποτελέσματα μεταξύ των ατόμων 12 και 17 ετών στο CIUS.
 4. Ποια ομάδα από τα συμμετέχοντα άτομα ικανοποιεί τα κριτήρια για προβληματική χρήση διαδικτύου;

Δεδομένα άσκησης

Π – πόροι, ΤΑ – τυπική απόκλιση 

Total sample Males Females 12-year olds 17-year olds

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

CIUS

24.7

7.13

26.4

7.12

21.9

5.44

20.5

6.31

29.3

9.13

M – means, SD – standard deviation