Κεφάλαιο 1 Ευθύνες των γονιών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη εξαρτήσεων, οι ρόλοι των γονιών στην πρόληψη, γονεϊκή συμπεριφορά, και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών, συμπεριφορά των εκπαιδευτικών