Δραστηριότητες

Αναγνωρίστε το μέγεθος, τη συχνότητα και τους λόγους του προβλήματος και πιθανούς κινδύνους για την πρόληψη καπνίσματος/κατάχρησης αλκοόλ/προβληματικής χρήσης του διαδικτύου  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να  μπορούν να αναγνωρίσουν εάν οι γονείς γνωρίζουν το μέγεθος, τη συχνότητα, τους λόγους και τους κινδύνους καθώς και πρωτοβουλίες πρόληψης και ελέγχους που συστήνονται θεωρητικά, διαθέσιμες στα σχετικά περιβάλλοντα και που έχουν παρθεί μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρακαλώ κατηγοριοποιήστε τις ακόλουθες δηλώσεις σε ομάδες:

  1. Μέγεθος του προβλήματος
  2. Συχνότητα του προβλήματος
  3. Λόγοι και κίνδυνοι σχετικοί με το πρόβλημα
Δηλώσεις Ομάδες

Το παιδί μου δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα (αλκοόλ/κάπνισμα/ίντερνετ) στην κοινότητα μας

1

Το παιδί μου δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα (αλκοόλ/κάπνισμα/ίντερνετ) στη γειτονιά μας

1

Το παιδί μου δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα (αλκοόλ/κάπνισμα/ίντερνετ) στο σχολείο μας

1

Το παιδί μου δεν είναι το μόνο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα (αλκοόλ/κάπνισμα/ίντερνετ) στην οικογένεια μας

1

Το παιδί μου δεν κάνει χρήση (αλκοόλ/κάπνισμα/διαδίκτυο) όσο συχνά όσο άλλοι στην κοινότητα μας

2

Το παιδί μου δεν κάνει χρήση (αλκοόλ/κάπνισμα/διαδίκτυο) όσο συχνά όσο άλλοι στη γειτονιά μας

2

Το παιδί μου δεν κάνει χρήση (αλκοόλ/κάπνισμα/διαδίκτυο) όσο συχνά όσο άλλοι στο σχολείο μας

2

Το παιδί μου δεν κάνει χρήση (αλκοόλ/κάπνισμα/διαδίκτυο) όσο συχνά όσο άλλοι στην οικογένεια μας

2

Τα παιδιά στην κοινότητα μας συχνά είναι στις διαδικτυακές καφετέριες.

3

Τα παιδιά στην οικογένεια μας δεν επιτηρούνται όταν είναι στο διαδίκτυο

3

Η κοινότητα μας θεωρεί ότι το κάπνισμα είναι κοινωνικά αποδεκτό

3

Οι εκπαιδευτικοί καπνίζουν στα σχολεία  στην κοινότητα μας

3

Δεν υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους στην κοινότητα μας

3

Το παιδί συχνά μιλά για άλλα παιδιά που καπνίζουν στο σχολείο

3