Ενότητα 9 Τεχνικές Αναγνώρισης και Διαχείρισης της Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου για το διδακτικό προσωπικό

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 9 αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Ορμύλια και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Ίβο Πιλάρ

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • Εντοπίζετε την προβληματική χρήση του Διαδικτύου
  • Κατανοείτε το όριο ανάμεσα στην φυσιολογική/καθημερινή και την προβληματική χρήση του Διαδικτύου
  • Γνωρίζετε τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου
  • Είστε εξοικειωμένοι/ες με ένα πραγματικό σενάριο, καθώς και με ασκήσεις αλληλεπίδρασης (ανάμεσα σε εσάς και τους/τις μαθητές/τριες σας)
  • Αναπτύξετε δεξιότητες στις τεχνικές διαχείρισης της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου
  • Γνωρίσετε και να εξοικειωθείτε με δημιουργικούς και παραγωγικούς τρόπους χρήσης του Διαδικτύου

Τρία παιδιά που εκτελούν διάφορες εργασίες στους υπολογιστές του σχολείου.

Cellan-Jones, T. (2014) A computing revolution in schools. BBC News

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled