Ενότητα 8 Πρόληψη προβληματικής κατανάλωσης Αλκοόλ στο σχολείο

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 8 αναπτύχθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Κοινοτομίας (CSI)

Στόχοι Μάθησης

Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:

  • Κατανοήσετε πως να σχεδιάσετε μια προληπτική παρέμβαση στο σχολείο
  • Εξετάσετε κριτικά σχολικές προληπτικές παρεμβάσεις για την προβληματική κατανάλωση αλκοόλ
  • Κατανοήσετε πως μια προληπτική παρέμβαση μπορεί να συμπεριλαμβάνει την τάξη, το σχολείο και την κοινότητα
  • Περιγράψετε και να κατανοήστε ενδείξεις και συμπτώματα σχετικά με την προβληματική κατανάλωση αλκοόλ σε παιδιά και εφήβους

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled