Ενότητα 6 Τεχνικές Αναγνώρισης και Διαχείρισης Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου για Γονείς

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 6 αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Ορμύλια και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Ίβο Πιλάρ

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • Εντοπίζετε την προβληματική χρήση του Διαδικτύου
  • Κατανοείτε το όριο ανάμεσα στην φυσιολογική/καθημερινή και την προβληματική χρήση του Διαδικτύου
  • Γνωρίζετε τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου
  • Είστε εξοικειωμένοι/ες με ένα πραγματικό σενάριο
  • Αναπτύξετε δεξιότητες στις τεχνικές διαχείρισης της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου
  • Διαθέτετε περισσότερα εργαλεία για να επικοινωνείτε μεταξύ σας. αλλά και με εξειδικευμένους/ες επαγγελματίες
  • Γνωρίσετε και να εξοικειωθείτε με δημιουργικούς και παραγωγικούς τρόπους χρήσης του Διαδικτύου

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled