Ενότητα 5 Ενδείξεις χρήσης καπνού και τεχνικές διαχείρισης για γονείς

Last updated: October 11, 2022

Η ενότητα 5 αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Νέων Βουλγαρίας (BALNE)

Στόχοι μάθησης

Οι κύριοι στόχοι της ενότητας είναι να καθοδηγήσει τους γονείς στη χρήση αποτελεσματικών και μη εξαναγκαστικών πρακτικών για την αναγνώριση της χρήσης καπνού από τα παιδιά, καθώς και να αυξήσει τις γνώσεις τους σχετικά με τη σύγχρονες συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου. Περιλαμβάνει μαθήματα γονέων που επικεντρώνονται σε ορισμένες βασικές δεξιότητες, όπως η παρακολούθηση, η θετική υποστήριξη, ο εντοπισμός, ο περιορισμός και η επίλυση προβλημάτων. Εξηγεί τη σημασία του ρόλου του γονέα ως πρότυπο για το παιδί του. Οι εκπαιδεύσεις θα μας βοηθήσουν να μάθουμε πώς να ενεργούμε δίκαια όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις και πώς να επιλύουμε τα προβλήματα χωρίς τη χρήση σωματικής βίας. Θα διδάξουμε στα παιδιά μας πώς να λένε “ΟΧΙ” και πώς να αρνούνται. Η ενότητα θα κλείσει με το πόσο σημαντική είναι η θετική γονική μέριμνα για να εξελιχθεί ένα παιδί σε ένα επιτυχημένο άτομο.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled