Ενότητα 4 Εντοπισμός και Τεχνικές Διαχείρισης Προβληματικής Χρήσης Αλκοόλ για Γονείς

Last updated: October 11, 2022

Η ενότητα 4 αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Νέων Βουλγαρίας (BALNE)

 

Στόχοι μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα μπορείτε να:

  • Γνωρίζετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά σας αν πίνουν αλκοόλ
  • Αναπτύξετε ικανότητες ενσυναίσθησης – τις ικανότητες της ακρόασης, της κατανόησης των αναγκών του άλλου και την έκφραση αυτής της κατανόησης
  • Προσαρμόζετε τις νέες γνώσεις στις οικογένειές σας
  • Προγραμματίζετε την συμπεριφορά σας στο οικογενειακό περιβάλλον
  • Συγκρίνετε τον τύπο γονεικότητάς σας με τους γονεικούς τύπους άλλων ενηλίκων
  • Αυξήσετε την ευαισθησία στην επικοινωνία με το παιδί σας
  • Αυξήσετε την επικοινωνία και τον αναστοχασμού των γονέων σχετικά με κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία με παιδιά
  • Υποστηρίζετε την διαδικασία της αυτογνωσίας και αναστοχασμού των γονέων
  • Αναγνωρίζετε τις συμπεριφορικές αλλαγές της χρήσης αλκοόλ από εφήβους
  • Αναπτύξετε ικανότητες ελέγχου αρνητικών συναισθημάτων

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled