Ενότητα 3 Η Αλληλεπίδραση μεταξύ Γονιού και Εκπαιδευτικού στην Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων στην Παιδική Ηλικία και Εφηβεία

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 3 αναπτύχθηκε από το Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Στόχοι Μάθησης

Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείτε να:

  • Αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε τις ευθύνες του γονιού στην πρόληψη εξαρτήσεων
  • Αναγνωρίσετε, κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις αρχές της επαρκούς γονεϊκής συμπεριφοράς στην πρόληψη εξαρτήσεων
  • Αναγνωρίσετε και κατανοήσετε τις ευθύνες του/της εκπαιδευτικού στην πρόληψη εξαρτήσεων
  • Αναγνωρίσετε και κατανοήσετε την επικοινωνία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη εξαρτήσεων
  • Αναγνωρίσετε, κατανοήσετε και αναπτύξετε δεξιότητες σχετικά με την προσέγγιση των γονιών και/ή των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη εξαρτήσεων
  • Κατανοήσετε τις πιθανότητες επαρκούς συνεργασίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόληψη εξαρτήσεων και ανταπόκριση μετά την αναγνώριση ενδείξεων και συμπτωμάτων εξαρτήσεων

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled