Ενότητα 2 Χτίζοντας δεξιότητες Επικοινωνίας για Καλύτερη Σύνδεση με τους Νέους Σχετικά με τις Εξαρτήσεις: για Δασκάλους, Γονείς και Εκπαιδευτές

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 2 αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής, Περιβαλλοντικής και Υγείας της Εργασίας (Πρόληψη)

Στόχοι μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • Γνωρίζετε τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών σταδίων της ζωής στη νεολαία.
  • Υποστηρίζετε τη θετική ανάπτυξη των νέων.
  • Γίνετε πρότυπο για παιδιά και εφήβους.
  • Αντιμετωπίζετε καταστάσεις όπως η πίεση των συνομηλίκων και οι συγκρούσεις.
  • Αναπτύξετε δεξιότητες επικοινωνίας που θα αποτρέψουν ή θα βοηθήσουν στην κατάλληλη διαχείριση  προβληματικών συμπεριφορών όπως οι εξαρτήσεις.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled