Ενότητα 10 Αποτελεσματικές Διδακτικές Τεχνικές και Βέλτιστες Πρακτικές στην Πρόληψη Εξαρτήσεων για Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 10 αναπτύχθηκε από το Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Στόχοι Μάθησης

 • Αναγνώριση και κατανόηση υπάρχουσων μορφών δραστηριοτήτων/προγραμμάτων πρόληψης εξαρτήσεων
 • Αναγνώριση και κατανόηση των υπερ και κατά κάθε προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων που παρουσιάστηκε.
 • Αναγνώριση των βημάτων δημιουργίας ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Αναγνώριση των προκλήσεων δημιουργίας ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις δημιουργίας ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Αναγνώριση των βημάτων  υλοποίησης ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων υλοποίησης ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Αναγνώριση προκλήσεων υλοποίησης ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις υλοποίησης ενός/μιας προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Κατανόηση της σημαντικότητας στήριξης από τους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανάλυση ενδιαφερομένων φορέων
 • Κατανόηση της σημαντικότητας διασφάλισης στήριξης των ενδιαφερομένων φορέων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διασφάλισης υποστήριξης ενδιαφερομένων φορέων
 • Αναγνώριση πιθανών τρόπων εκπαίδευσης για τη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Κατανόηση των βημάτων στον οργανισμό για εκπαίδευση στη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσληψης συμμετεχόντων/ουσών για εκπαίδευση στη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης του αριθμού συμμετεχόντων/ουσών  στην εκπαίδευση για τη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας υλικού  για την εκπαίδευση στη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διεξαγωγής και αξιολόγησης της εκπαίδευσης στη δημιουργία προγράμματος/δραστηριότητας πρόληψης εξαρτήσεων.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled