Ενότητα 1 Εξαρτήσεις στην παιδική ηλικία και την εφηβεία: Μία επισκόπηση της σύγχρονης κατάστασης στην Ευρώπη

Last updated: October 10, 2022

Η ενότητα 1 αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Ίβο Πιλάρ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, θα μπορείτε να:

  • Αναλύσετε την σύγχρονη συνθήκη που επικρατεί σχετικά με την χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου από παιδιά και έφηβα άτομα
  • Ορίσετε την προβληματική χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου για παιδιά και έφηβα άτομα
  • Αναγνωρίσετε ενδείξεις και συμπτώματα που προκύπτουν από την προβληματική χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου σε παιδιά και έφηβα άτομα
  • Περιγράψετε και διαφοροποιήσετε τους κινδύνους και τους παράγοντες προστασίας για κάθε προβληματική χρήση καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου σε παιδιά και εφήβους

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled