Διαδικτυακή πλατφόρμα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα  στοχεύει να αυξήσει τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού πακέτου του έργου καθιστώντας το εύκολα προσβάσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΝΕΑ

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Εκπαίδευση χωρίς εξαρτήσεις (ADDfree Training) και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο τηε πρόληψης του καπνίσματος, αλκοόλ, και διαδικτύοτ σε παιδιά και εφήβους.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter and stay updated on the ADD-freeTraining project latest news

* indicates required