Συνεργασία

Συνεργασία

Ίδρυμα Ορμύλια

Ίδρυμα «Ορμύλια» – Διαγνωστικό Κέντρο Τέχνης.

Ιδρύθηκε το 1996 υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μετόχι της Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος. Λειτουργεί ως παράρτημα του Ιδρύματος Ορμύλια, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό ίδρυμα που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Υγείας. Το Ίδρυμα Ορμύλια, στα δύο τμήματα του, το Κέντρο Διάγνωσης Τέχνης και το Κέντρο Κοινωνικής Προώθησης, Ιατρικής Πρόληψης και Έρευνας, «Παναγία Φιλανθρωπίνη», έχει κατά μέσο όρο περισσότερους από 7000 μεμονωμένους εξωτερικούς χρήστες ετησίως που παρηγορούν και ανακουφίζουν τα δεινά των ανθρώπων, χωρίς προτίμηση σε φυλή, θρησκεία, φύλο ή πίστη. Η εξυπηρέτηση των άλλων μέσω της χρήσης της ιατρικής επιστήμης ήταν μια ειδική αποστολή του ορθόδοξου μοναχισμού από τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους. Αυτές οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπου, υποστηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη μέσα από πρακτικά έργα αγάπης. Μαζί με τις ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες όπως πνευματική και κοινωνική υποστήριξη, ανθρωπιστική βοήθεια, αγωγή δημόσιας υγείας, και άλλα έργα αγάπης για τους ανθρώπους του κοινωνικού αποκλεισμού και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.

Το Κέντρο Διάγνωσης Τέχνης διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον τομέα της αναλυτικής έρευνας, τεκμηρίωσης και συντήρησης έργων τέχνης και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη Βυζαντινή Εικονογραφία. Λειτουργεί μέσω μόνιμης συνεργασίας με πανεπιστημιακά τμήματα, συνεργασίας με άλλες ερευνητικές υποδομές και ιδρύματα και συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα. Όλες οι γνωστές και δημοσιευμένες, ως ένα βαθμό, επιστημονικές και εφαρμοσμένες εργασίες υποστηρίζονται από ένα σημασιολογικά κοινό όραμα μεταξύ της ελληνορθόδοξης κληρονομιάς. Οι δύο κύριοι ερευνητικοί τομείς του Ιδρύματος Ορμύλια είναι οι εξής:

  1. Εφαρμογή προληπτικής ιατρικής, προώθηση της ιατρικής έρευνας, παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ασθενείς και ανάπτυξη κοινωνικής πρόνοιας, ηθικής, πνευματικής και υλικής υποστήριξης του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νεότερων ευπαθών ομάδων.
  2. Ανάπτυξη προηγμένων ολοκληρωμένων αναλυτικών συσκευών που συνδυάζουν συμπληρωματικές μεθόδους για μη καταστρεπτική ανάλυση και συστήματα λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων που αποκτώνται, την προώθηση βελτιωμένων μεθοδολογιών που βασίζονται σε καθιερωμένες αναλυτικές τεχνικές στην επιστήμη της διατήρησης, αναλυτική φυσικοχημική έρευνα που βοηθά την ανάπτυξη και παρακολούθηση καινοτόμων στρατηγικών διατήρησης, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και σήματος και εφαρμογή διαχείρισης γνώσης, βασισμένη σε σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να καταστεί δυνατή η καθολική πρόσβαση σε πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς σχετικά με πολυεπίπεδα, πολυτροπικές πληροφορίες και πολυεπιστημονικά επιστημονικά αρχεία και αρχεία τεκμηρίωσης.

Κέντρο Κοινωνικής Κοινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Κοινοτομίας απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού Συστημάτων, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας – Επιστήμες της Ζωής, και άλλα.

Μέλη της Ιδρυτικής μας Ομάδας εργάστηκαν σε τρεις ηπείρους και συνεργάστηκαν με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Η Ομάδα επιστρατεύει τις εμπειρίες της για να υποστηρίξει τον εντοπισμό συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Η ομάδα μας εστιάζει στην ανάπτυξη και την προώθηση, λύσεων για συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά, και οικονομικά προβλήματα. Αυτές οι λύσεις αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους ενδιαφερόμενους. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιείται για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, την επίλυση συστημικών προβλημάτων, και την ανάπτυξη λύσεων που μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής, Περιβαλλοντικής και Υγείας της Εργασίας (Πρόληψη)

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής, Περιβαλλοντικής και Υγείας της Εργασίας (Πρόληψη), είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα. Με ισχυρή πεποίθηση ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η Πρόληψη έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα υγείας και σε διάφορους τομείς – για παράδειγμα, όπως παιδιά και έφηβοι, γυναίκες, μετανάστες, ηλικιωμένοι, και διαφορετικοί τύποι επαγγελματικών ομάδων, όπως επαγγελματίες υγείας, καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, άλλες ΜΚΟ και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Ως συντονιστής ή εταίρος, η Πρόληψη έχει συμμετάσχει σε περίπου 55 συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολυάριθμα εθνικά έργα υλοποιώντας ερευνητικές, εφαρμοσμένες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την προαγωγή της υγείας και την εκπαίδευση του κοινού, την αλλαγή πολιτικής, και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία.

Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από μια διεπιστημονική έμπειρη ομάδα ιατρών, ειδικών προαγωγής υγείας και επικοινωνίας, στατιστικολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, και οικονομολόγων, καθένας από τους οποίους αναλαμβάνει ξεχωριστούς ρόλους στα έργα του Ινστιτούτου. Επιπλέον, το Ινστιτούτο ενθαρρύνει τη διεπιστημονική και διεθνή συνεργασία, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου είναι το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Σερβία για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ιατρικές σπουδές. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μεταβαλλόμενου συστήματος υγείας μας. Σήμερα, η Σχολή προσελκύει περίπου 4000 φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη Σερβία καθώς και από γειτονικές χώρες. Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, που ιδρύθηκε το 1905, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην περιοχή. Περισσότερα από 2000 εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα δείχνουν μια ζωηρή επιστημονική δραστηριότητα. Η Ιατρική Σχολή που ιδρύθηκε το 1920, είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα εκπαίδευσης ιατρών στη Σερβία καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων. Η Σχολή περιλαμβάνει περίπου 40 τμήματα με περίπου 200 θέσεις καθηγητών. Η στενή σύνδεση μεταξύ μεταπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και έρευνας εξασφαλίζει υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα. Η κύρια αποστολή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές να ασκήσουν τα υψηλότερα πρότυπα ιατρικής καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Με σκοπό την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της διεπιστημονικής επιστημονικής έρευνας, η Σχολή ίδρυσε τα Κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη Βιοϊατρική, την Κλινική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία ως νομικά πρόσωπα ή οργανικές μονάδες εντός της Σχολής. Πολλά τμήματα της Ιατρικής Σχολής έχουν ως κύρια αποστολή τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας του πληθυσμού, την πρόληψη των διαταραχών υγείας και την υποστήριξη για την παροχή αποτελεσματικής, υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ασθενών στη διαδικασία της υγείας παροχή φροντίδας.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ιατρικής Σχολής είναι: εκπαίδευση φοιτητών και ικανών επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, βελτίωση των γνώσεων στις επιστήμες υγείας, προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με την κοινωνική κοινότητα, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή κατάρτιση ικανών ερευνητών και βελτίωση τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την υγεία. Οι εκπρόσωποι της Σχολής είναι μέλη πολυάριθμων εθνικών και τοπικών ομάδων που ασχολούνται με τις διαδικασίες βελτίωσης της υγειονομικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των ασθενών και τα δικαιώματα στην υγεία γενικότερα.

Πρόληψη Νέων Βουλγαρίας

Το Ίδρυμα Πρόληψη Νέων Βουλγαρίας ιδρύθηκε το 2001, και είναι ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με τον νόμο περί μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων.

Τα κεντρικά γραφεία και η κύρια έδρα του Ιδρύματος είναι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Στόχος του Ιδρύματος είναι να βοηθήσει στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και επιβεβαίωσης πνευματικών αξιών, υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και κοινωνικής, ιατρικής, και κοινωνικής επικοινωνίας, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη, στην καταπολέμηση προβλημάτων και εξαρτήσεων της νεολαίας. Για την επίτευξη του στόχου του το Ίδρυμα συνδράμει:

  1. Διεξαγωγή δράσεων πρόληψης για την καταπολέμηση προβλημάτων και εξαρτήσεων της νεολαίας, όπως εξαρτήσεις από ναρκωτικά, κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και την καταπολέμηση του καρκίνου, των ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος, του AIDS, στη Βουλγαρία, τη Βαλκανική Χερσόνησο, και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας·
  2. Υποστήριξη της σύμπραξης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της προσωπικής επιτυχίας της νεολαίας.
  3. Παροχή βοήθειας στη δημιουργία συνθηκών για την εκμάθηση των εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων πνευματικών, κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών.
  4. Διάδοση μηνυμάτων υπέρ της κοινωνίας, προκειμένου να διαφυλάξει τη μακροπρόθεσμη υγεία της κοινωνίας, εφαρμόζοντας αλλαγές στις διατροφικές, υγιεινές και συμπεριφορικές συνήθειες.

Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Ίβο Πιλάρ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Ίβο Πιλάρ είναι ένα δημόσιο ερευνητικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ στις 26 Νοεμβρίου 1991 με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συνέλευσης. Οι τομείς και τα πεδία επιστημονικής έρευνας του είναι: α) οι κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνιολογία, δημογραφία, επιστήμες εκπαίδευσης και αποκατάστασης, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, επιστήμες της πληροφορίας και επικοινωνίας), β) οι ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορία, θεολογία, φιλοσοφία, εθνολογία και ανθρωπολογία, θρησκευτική επιστήμη, φιλολογία) και γ) διεπιστημονικοί επιστημονικοί τομείς (γνωστικές επιστήμες, γεωγραφία, σπουδές φύλου).

Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ, αλλά το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης 7 περιφερειακά κέντρα (Όσιγιεκ, Πούλα, Σπλιτ, Βούκοβαρ, Γκόσπιτς, Ντουμπρόβνικ, και Βαράζντιν). Στο Ινστιτούτο εργάζονται περίπου 90 ερευνητές (60 ανώτεροι ερευνητές και 30 ερευνητές και βοηθοί).

Το Ινστιτούτο Ίβο Πιλάρ έχει συμμετάσχει σε περίπου 350 ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 60 διεθνών έργων. Μεταξύ αυτών των διεθνών έργων, τα πιο σημαντικά έργα περιλαμβάνουν τα “CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future” (H2020), “MyPlace – Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement” (FP7) και “MyWeb – Measuring Youth Wellbeing” που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Ινστιτούτο έχει συνεργαστεί με άλλα διεθνή ιδρύματα, όπως η UNICEF και το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά έργα, εκτός από επιστημονικά έργα του Υπουργείου Επιστημών, το Ινστιτούτο έχει συνεργαστεί με το Κροατικό Ίδρυμα Επιστημών, το Ίδρυμα Adris, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κροατίας, τις Τουριστικές Επιτροπές διαφόρων πόλεων, νομών και δήμων, το Κροατικό Ίδρυμα Κληρονιμιάς, καθώς και κυβερνητικά γραφεία και διάφορα ενώσεις.

Από το 2000, κατά μέσο όρο, διεξάγονται στο Ινστιτούτο 20-30 ερευνητικά έργα (με περίπου 20 ενεργές Δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ερευνητές μας). Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο έχει εκδώσει περισσότερα από 90 βιβλία. Ως μέρος των εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου αποτελούν και τα 143 τεύχη του «Περιοδικού για Γενικά Κοινωνικά Θέματα» – ένα διεπιστημονικό επιστημονικό περιοδικό το οποίο δημοσιεύεται από το 1992. Άλλα επιστημονικά περιοδικά, όπως το «Ίβο Πιλάρ – Περιοδικό για Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές» κυκλοφορεί από το 2006.

Οι ερευνητές συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση εθνικών και διεθνών επιστημονικών συναντήσεων και συνεδρίων. Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο έχει οργανώσει περίπου 50 εθνικές και περίπου 40 διεθνείς εκδηλώσεις (συμπόσια, συνέδρια και συνέδρια), και περίπου 120 συζητήσεις σε πάνελ.