Тема 5 Някои Насоки за Взаимодействие без Насилие

 • Да се избягват обиди към детето/тийнейджъра,които уронват неговото самочувствие – „Разбрах, че ти и приятелите пушите, но не бих искал да повтаряш грешките на връстниците си. Хайде да решим заедно как да не се повтаря повече.“
 • Да се осъди нежеланото поведение, а не самото дете/тийнейджър – „Пушенето в е опасно за физическото ти развитие ти, сигурна съм, че ще избереш да си здрав и силен.“
 • Да се разговаря за неприемливото поведение/постъпка – „ Нека да поговорим защо се стигна до тук и как да го поправим „
 • Да се използват естествени и логични последици – „Ако продължиш да пушиш, ще имаш лош дъх, състарена кожа и ще оставаш често без джобни.“
 • Да се насочи детето/тийнейджърът да компенсира „ неприемливото“ поведение – „Нека заедно да измислим как да поправим тази ситуация“
 • Да му се отнемат привилегиите – например да се среща с приятели, да посещава любимият си клуб.

Предотвратяване на употребата на тютюневи изделия при децата и тийнейджърите и последващото отказване в ранен етап може да бъде последица от сътрудничество между деца и родители,която да не е последица от дисциплиниращи действия на родителите, а произтича от положителните отношения между децата и родителите им. Удоволствие от общуването,взаимно уважение, топли отношения са предпоставки за усвояване на положително поведение при децата и тийнейджърите още от детска възраст:

 • Независимо от възрастта родителите да обръщат редовно и положително внимание на децата си – да показват интерес и към техните връстници, към успехите в училище;
 • Да изслушват внимателно своите деца и да им помагат да изразяват чувствата си;
 • Да им помагат да направят изводи за последиците от направените от тях избори
 • Да стимулират проявите на желано поведение, постигнатите успехи, като ограничават критиките и малките грешки.

Снимка: Интернет

Притча за  Вятърът и Слънцето

Вятърът и Слънцето спорели кой е по-силен.

Видели,че се задава един пътник и Слънцето предложило:

 • Ето как ще решим спора си. По-силен от двама ни е онзи, който накара пътника да свали палтото си. Хайде, ти си пръв!

Съгласил се Вятърът и започнал да духа с всичка сила, докато Слънцето се скрило зад един облак. Колкото по-голяма била силата му, толкова повече човекът се загръщал с палтото си. Накрая, Вятърът отчаян се предал. Тогава изгряло Слънцето и с цялата си топлина обгърнало пътника. Скоро след това той  сам свалил палтото си. Така станало ясно, че топлината е по-силна и от най-свирепия студ.

Снимка: Интернет