Тема 5 Активно Слушане

Чрез активно слушане ние насърчаваме младия човек да бъде отворен и прозрачен за емоциите си, като създаваме безопасен и положителен разговор.

Техники за активно слушане

Перефразиране

Опитайте да перифразирате това, което детето ви казва и му предложете възможност да потвърди или коригира това, което сте разбрали.

  • Ако аз/ние сме разбрали правилно, вие казвате...
  • С други думи...
  • С това искаш да кажеш, че..?

Отражение

Опитайте се да покажете своето разбиране за това, което споделят с вас, и разпознайте чувствата им.

  • Разбирам, че се чувствате тъжен/ядосан/загрижен…
  • Това определено беше страшно…

Уточняване

Задайте уточняващи въпроси, за да получите повече информация за коментари, които изглеждат неясни.

  • Можете ли да ми кажете повече...?
  • Какво стана тогава...?
  • Как се почувствахте, когато...?

Активното слушане се счита за „отворена врата“, която насърчава отворена, доверчива комуникация.

Отворена вратаЗатворена врата
Слушам ви и напълно ви разбирам Избягвайте заповедите – спри да крещиш!
Ако не преминеш този тест, ще бъда много разочарован! Нека помислим над това заедно
Само лошите деца правят така! Сигурен съм, че ще се справиш, вярвай в себе си
Правиш го грешно! Заедно ще намерим най-доброто решение
Правиш го грешно! Нищо не е наред, нищо не се е случило (ирония).
Знам, че е трудно, но ние можем да го направим! Няма да говорим за това сега, отидете в стаята си.
Нека поговорим за това О, мислиш, че си умен!

Въпрос 1

Вашето дете се прибира от училище и казва: „Днес в час по математика нищо не разбрах, казах на учителката пред целия клас и всички започнаха да ми се подиграват.”

Опитайте да отговорите, като използвате техники за активно слушане (перефразиране, размисъл, изясняване).

Въпрос 2

Баща има конфликт с 10-годишния си син за това колко време прекарва в игри на компютъра. Той слуша внимателно какво мисли синът му за игрите и как това му помага да се отпусне след тежък ден в училище и да се срещне онлайн с приятелите си, тъй като личната среща не е толкова безопасна поради COVID-19. Той също така му обяснява, че е загрижен за здравето му и би искал той да се занимава повече с футболните си тренировки, тъй като това е нещо, което младото момче обича. Той му предлага да прекарва 1 час на ден в игра на компютърни игри и признава неговата гледна точка.

Методът на бащата засправянес конфликта е………

Въпрос 3

Какво е значението на вскя стратегия?

творчески отговор

проучете нуждите, страховете, притесненията на всеки, участващ в конфликта.

Разчертаване на конфликта

мозъчна атака, решения и идеи, дори и тези, които само частично решават конфликта

Разработване на опции

проучете възможните решения и се съсредоточете върху това, което научавате