Тема 4 Симптоми, които Могат да Сигнализират, че Има Основен Проблем

Симптоми, които може да забележите

  • Симптоми, които може да забележите, които могат да сигнализират, че има основен проблем и трябва да общувате:
    • Спад в оценките и лоша концентрация
    • Промени в приятелските групи
    • Промени в навиците за сън (твърде много или твърде малко сън)
    • Нови, необичайни здравословни проблеми

*Моля, вижте Модул 1 за подробно описание на симптомите.