Тема 4 Разбиране на влиянията и натиска от връстници по отношение на зависимостите

Особено в ранна възраст връстниците играят ценна роля във формирането на поведението на децата и юношите. Отношенията с връстниците стават по-важни и по-силни в юношеството. Да се наложи да направят нещо, което не искат да направят или иначе не биха направили, тъй като връстниците са подтикнали дете/юноша да направи, може да се характеризира като натиск от връстници. Натискът на връстниците може да бъде отрицателен или положителен.

Натискът от връстници може също да бъде подхранен от това колко активно или пасивно се проявява. Очевидно е, че натискът от връстници може да приеме формата на активен опит за убеждаване и натиск върху млад човек да направи нещо. Натискът от връстници обаче може да се случи и по по-скрит начин.

Натискът от връстници рядко се случва чрез пряк натиск, а по-скоро в резултат на необходимостта на младия човек да следва „правилата“ на избраната от тях група връстници и да прилича на връстниците си. Общуването с връстници, които имат вредни за здравето навици, може да има вредно въздействие върху здравето на децата, тъй като е установено, че е свързано с употребата на цигари и алкохол. Въпреки че е различно по естество от злоупотребата с вещества, проблемната употреба на интернет също е силно повлияна от натиска на партньорите, тъй като колкото повече натиск от партньори се увеличава, толкова повече се увеличава и използването на интернет.