Тема 4 Практики

  • Съдържанието на учебната програма на проекта ADD-FreeTraining е създадено въз основа на проучвания, базирани на доказателства, които се провеждаха в предишните фази на проекта. Учителите, една от основните целеви групи на проекта ADD-FreeTraining (заедно с родителите), по време на дискусията на фокус групи подчертаха факта, че им липсват материали за изнасяне на добре информирана и интересна лекция (за ученици и родители) по проблемите с използването на Интернет.
  • Учителите казаха, че при подготовката на подобни лекции се налага да търсят информация онлайн и че им е трудно да направят разлика между надеждни и ненадеждни източници.
  • Затова в платформата за електронно обучение е включена подготвена и готова за използване лекция (за ученици и родители), която учителите могат да изтеглят и използват. Лекцията съдържа както теоретични, така и практически материали като основни дефиниции и интерактивни упражнения. Лекцията е базирана на учебната програма на ADD-FreeTraining Project.