Тема 4 Как да поставим граници

Ефективните граници помагат за създаването на здрави взаимоотношения. Важно е обаче човек да разбере как да създаде тези граници, така че да не са твърде екстремни – или твърде свободни, или твърде властни. Освен това, за да се поддържат създадените граници, човек трябва да може да разпознава кога те се нарушават и трябва да има желание да се справи с проблема.

Етап на поставяне на граница Описание

Определяне на границата

Помислете какъв е проблемът, който вашите граници ще уреди, кои са подходящите последици, колко дълго ще продължи границата

Поставяне на границата

Тази стъпка в идеалния случай се извършва с преговори между детцата и полагащия грижи, така че те да разберат защо се поставя границата и какво се очаква от тях. Обсъдете условията на границата, като например кога ще започне, кога ще говорите отново за това и последствията от нарушаването й. Помогнете на детето да намери алтернативни дейности, които могат да правят вместо това, което искате да избягва да прави

Запазване на границата

Забележете дали границата се запазва, потвърдете кога се запазва границата, отговорете, ако е нарушена, като изберете как да реагирате

Признаци, че границите се игнорират

Това изисква всеки да следва правилото, че всички трябва да правят всичко заедно и че всеки трябва да мисли, чувства и действа по един и същи начин. Никой няма право да се отклонява от семейните или груповите норми. Уникалността, автономията и необичайно поведение се разглеждат като отклонения от нормата.

Това включва привличане или прекомерен контрол, така че другите, дори и вие, никога да не знаят как се чувствате наистина или какво наистина мислите. Целта е да не се вижда или чува, за да не се нарушават границите ви.

 Това се случва, когато нито вие, нито някой друг в групата/семейството/връзката не можете да установите каквото и да е сливане на емоции или принадлежност на чувства. Всеки е напълно независим от всички останали и изглежда няма нищо, което да държи вас и тях заедно в здрав съюз.

Това е налице, когато ви се струва, че нищо, което мислите, чувствате или правите, не е ваша собствена работа. От вас се очаква да докладвате на другите от вашето семейство или група всички подробности и съдържание на вашите чувства, реакции, мнения, взаимоотношения и отношения с външния свят. Започвате да чувствате, че нищо, което изпитвате, не може да бъде запазено в поверителността.

Въпрос

Поради пандемията детето ви прекарва твърде много време в къщи и основната му форма на забавление са компютърът и видеоигрите, които играе онлайн с връстниците си. Опитайте да зададете здравословна граница по начин, който да е ясен за вашето дете колко време трябва да прекара онлайн и какви ще бъдат последствията, ако това не бъде спазено.