Тема 4 Защо Тийнейджърите Могат да Изберат Алкохола?

  • Различните „светове“, в които живеят тийнейджърите, включително семейство, приятели, училище и общност
  • Голямо желание за поемане на рискове
  • По-слаба връзка с родителите и повече независимост
  • Повече време, прекарано с приятели и сами
  • Повишен стрес
  • По-голямо внимание към това, което виждат и чуват за алкохола.

Знаехте ли че?

Тийнейджъри с поведенчески или семейни проблеми са изложени на по-висок риск от употреба на алкохол. И ако някой в семейството има проблем с алкохола, това може да засегне цялото семейство. Това също може да повлияе на избора на тийнейджърите относно пиенето.