Тема 4 Защо без Физическо Насилие

В краткосрочен и дългосрочен план физическото насилие има изключително негативни последици за физическото и психическото здраве, то нарушава човешките права на децата, защото е посегателство върху достойнството им. Най- вероятно в даден момент децата ще сторят каквото искат родителите им, но този тип наказание може да има следните последствия за  бъдеще:

  • По-лоши отношения с родителите си – да предотвратим включването или продължаването на вредни навици като тютюнопушене е задача,която не включва физическо насилие, защото то би подтикнало децата ни към съпротива, отмъщение или отдалечаване от нас.
  • По-лошо психическо здраве- например по-ниско самочувствие, затваряне в себе си,нежелание за споделяне с възрастен, това би било предпоставка и за включване в други видове зависимости като: алкохол, употреба на наркотични вещества.
  • Засилване на агресивността извън семейството- бихме могли да създадем предпоставка за отклоняващо се и неприемливо поведение .
  • По-слабо развити умения за контрол над поведението и ниски морални стандарти –насилието не ги учи на начините за правилно поведение.
Снимка: Интернет