Тема 4 Забележете Проблема

  • Ако забележите проблема с детето си, трябва да сте наясно:
    • Проблемите, които възникват при подрастващите, не могат лесно и бързо да бъдат отстранени.
    • Говорете с учителя и имайте последващи действия, поне чрез средствата за писмена комуникация.
    • В общуването с учители и всякакви други професионалисти не трябва да има упреци, а за намиране на решение, което да помогне на детето си.