Тема 3 Справяне със стсеса и вземане на решения

 • Уменията за справяне със стресови ситуации в реалния живот, като например загуба на близък човек или развод, смяна на училище или избор между техникум или гимназия и т.н., включват комуникационни умения, поведение за справяне и вземане на решения.
 • Ефективните комуникационни умения са жизненоважен компонент при справянето с потенциално стресови ситуации. Много житейски събития са междуличностни (затваряне на приятели, срещи, излизане и т.н.).
 • Ако не са развити ефективни комуникационни умения, човекът не може да изрази личните си чувства (т.е. интерес, неудовлетвореност, нещастие, самота, фрустрация). По този начин човекът е потиснат и живее в потенциално стресираща среда.
 • Дейностите за комуникационни умения в класната стая или група подобряват атмосферата на „споделяне“. Дейностите трябва да са доброволни и на учениците трябва да им бъде позволено да не участват или да напуснат, когато не им е удобно..
 • Например ангажирането на учениците в творчески дейности или спорт, или прекарване на време сред природата може да предостави на учениците способи за контролиране на стреса в живота им.
 • Crowder (1983) предлага най-важните умения за справяне със стреса като физически упражнения, правилна диета, релаксация и медитация, говорене за проблемите на човека, поставяне на реалистични цели и самоотговорност. Учителят може да избира дейности, които насърчават подобни инициативи.
 • Това е процес, който предполага че

  1) Има повече от една алтернатива. Ако има само една алтернатива, не е необходимо да се използва модел за вземане на решения.

  2) За решенията има последствия, които са резултат от резултатите от решенията и варират по сложност и тежест.

  3) Всяко решение е свързано с риск (Kime, Schlaadt, and Tritsch, 1977).

 • Това е процесът на избор на алтернатива от два или повече възможни избора.
 • Това е умение, което може да се научи с практика.
 • Включва умения за критично и творческо мислене, умения за решаване на проблеми, умения за събиране на информация, умения за генериране на алтернативи, оценка на последствията, оценка на информация, например, медии и аналитични умения за оценка на лични или други рискове.
 • Подкрепете учениците да вземат решения, които са от полза за тях, другите в общността и тяхното обкръжение.
 • Насърчавайте положително здравословно поведение, като в същото време учениците имат право да защитават мнението си пред натиска на връстниците да започнат да пушат.
 • Помогнете на хората да намалят риска от вземане на грешно решение; обучението на младите хора за вземане на решения може да им помогне да бъдат по-устойчиви при изправяне пред рискови фактори за употреба на тютюневи изделия, като например стресови фактори в живота (например ситуация на смърт, развод, загуба на домашен любимец, вземане на решение за гимназия или техникум и т.н. ). Стресът може би ще стане по-малък, ако се придобият ефективни умения за вземане на решения.
 • Предложете на хората удовлетворение от тяхното решение, тъй като те са използвали процес на вземане на решения и са взели решение за себе си.
 • Мозъчна атака – съставяне на списък с идеи, без да ги съдите
 • Претегляне на плюсовете и минусите – научаване как да оценявате ползите и вредите от всяка идея
 • Избор на най-добрия вариант
 • Следване – изпробване на определена опция и преоценка на решението
 • Осигурете инструмент или модел, който може да се използва в различни ситуации и помогнете на учениците да осъзнаят, че имат контрол върху видовете решения, които вземат. Това може да бъде полезен инструмент за използване с ученици:  Responsible Decision-Making Matrix.
 • Планирайте внимателно и събирайте точна информация от много източници. 
 • Претеглете плюсовете и минусите, включително възможните последствия за себе си и другите. 
 • Идентифицирайте факторите, които влияят на опциите и избора, преди да може да се направи точна оценка на ситуацията. 
 • Позволете да се разгледат няколко варианта.
 • Изследвайте чувствата и ценностите, свързани с различните варианти, и планирайте да поемете отговорност за своите действия – преди да бъде направен избор. 
 • Направете преоценка на избора и се адаптирайте към новите ситуации.. 
 • Развивайте и практикувайте преди твърдението, тъй като е от решаващо значение да сте взели информирано решение, преди да отстоявате избора.

1.Вие и вашият приятел току-що сте гледали филм. Излизате от киното и забелязвате група ученици от вашето училище, които пушат. Спираш, за да поздравиш и тепредлагат на теб и приятелят ти да пушите цигари.

 • Как би се чувствал в подобна ситуация?
 • Има ли проблем тук?
 • Какви са опциите за решаване на проблема?
 • Какви са последиците/рисковете, ако решите да пушите? 
 • Какво ще спечелите, ако решите да не пушите?
 • Вие решавате да не пушите и вашия приятел да пуши. Какво ще отговорите на тези деца?

2.Двама приятели ви казват, че пушат, защото това помага за намаляване на апетита им. Не сте сигурни дали това е вярно, защото някои други приятели казват, че това не работи. Въпреки това искате да отслабнете преди плажното парти.

 • Какъв е всъщност проблема тук?
 • Какви опции имате за решаване на проблема?
 • Какви са плюсовете и минусите?

Запомнете, че страхотен начин да работите по тези сценарии с вашите ученици е Матрица за отговорно вземане на решения Responsible Decision-Making Matrix (RDMM). Когато използване мартицата RDMM: 

 • Представете инструмента като рамка, която да помогне да вземат възможно най-добрите решения в ежедневието си.
 • Приведете използването на инструмента за всички ученици във вашия клас, като го представите като универсална стратегия, а не като стигма.
 • Нека знаят, че матрицата на решенията може да се приложи към много различни видове решения и ги насърчавайте да я използват както у дома, така и в класната стая, когато желаят да вземат решение.
 • Използвайте различни сценарии, с които учениците са се сблъсквали или е най-вероятно да се сблъскат (например избор между забавното и правилното нещо, натиск от връстници и т.н.). Важно е да представите автентични сценарии тук и можете също да използвате ролева игра (ще видим примери в следващата тема).
 • Отделете време, за да обясните точковата система за претегляне на плюсовете и минусите (положителни числа за плюсове и отрицателни за минуси), като обърнете голямо внимание на правилата за добавяне и изваждане на положителни и отрицателни числа, особено за по-малките деца. Използването на числова права или реални обекти може да бъде особено полезно за началните ученици, за да практикуват събиране и изваждане с отрицателни числа.
 • Дайте на учениците време и пространство да използват инструмента.
 • Включете рефлексията като част от процеса на вземане на решения. Изброяването на плюсовете и минусите и обсъждането на възможните резултати може да бъде много полезно в тази стъпка..

Дейност

Помислете за навика, от който искате да се откажете като възрастен, и използвайте RDMM, за да изберете най-добрия вариант за вас.