Тема 3 Разбиране на моята роля като учител

Учителите могат да играят динамична роля в развитието на учениците и да им служат като модел за подражание. Особено за ученици, които нямат подкрепяща семейна среда, училищната среда и учителите придобиват по-важна роля, отколкото вече имат.

Учениците, които оценяват учителите си като грижовни и смятат, че се вписват в училище, обикновено избират здравословно поведение и са по-малко склонни да се включат в компрометиращи здравето поведения или проблемно поведение в училище. Йълмаз (2011) предполага, че личните характеристики като проява на съпричастност и разбиране на емоциите на учениците, а не професионалната компетентност, се оценяват повече от учениците. В допълнение, ентусиазмът и вълнението на учителите относно учебната цел могат да предизвикат вниманието на учениците, както и да повишат вярата, че могат да успеят.

Учениците наблюдават поведението на учителите и могат да разберат кога учителите са уважителни и честни към себе си, другите ученици или колеги. Чрез имитиране на тяхното поведение учениците могат да развият ценностите като честност, доверие, справедливост, уважение и отговорност

Въпрос 1

Свържете посредническите процеси с техните описания.

Внимание

създаване на детайлна памет

Запаметяване

възприеманите последици или награди ще определят имитацията на поведението

Възпроизвеждане

внимание към поведението и последствията от него и създаване на мисловно представяне

Мотивация

придобиване на физическа или умствена способност и умения за имитация на поведението

Въпрос 2

Действията на ролевите модели са по-важни от думите, които използват.

Вярно или Грешно