Тема 3 Предизвикателства при децата в предучилищна възраст и последици за обсъжване

Често срещани предизвикателства могат да бъдат:

  • Тревожност при раздяла

Тъй като предучилищната възраст често е първата дълга и редовна раздяла на детето от семейството и дома, тревожността от раздяла е често срещана сред децата, които влизат в предучилищна възраст. 

  • Изоставане в обучението

Тъй като предучилищната е първата официална учебна среда за повечето деца, това е време, в което могат да бъдат открити затруднения в ученето или изоставане.

  • Тормоз и/или социални предизвикателства

Предучилищната възраст често е първият път, през който децата се запознават с други връстници за продължителен период от време. Това първо значимо социално взаимодействие може да доведе до сблъсъци на деца поради тормоз, социално изключване и т.н.

Социално-емоционални етапи на развитие при деца в предучилищна възраст

Копира възрастни и приятели

Показва привързаност към приятелите, без да ги подканва

Взима участие в игри

Показва загриженост за плачещ приятел

Облича се и се съблича

Разбира смисъла на „мое“, „негово“, „нейно“

Показва широка гама от емоции

Лесно се разделя със семейството

Може да се разстрои от големи промени в рутината

Наслаждава се на нови неща

Става все по-креативен в игра на имитации

Предпочита да играем с други деца, отколкото сами

Сдружава се с други деца

Играе на „Мама“ и „Татко“

Често не може да се каже кое е реално и кое е измислено

Говори за това, което той или тя харесва и от което се интересува

Иска да зарадва приятели

Иска да е като приятелите

По-вероятно е да се съгласи с правилата

Харесва да пее, танцува и др.

Наясно е с пола

Може да каже кое е реално и кое е измислено

Показва повече самостоятелност

Понякога е взискателен, а понякога е отзивчив