Тема 3 Практически Стъпки

 • Питам:
  • Колко пъти трябва да общувате в рамките на една седмица, месец или
  • Колко често трябва да имате срещи един на един:
 • Не бъдете зрител, вземете активна роля
 • Какво се случва?
 • Колко често?
 • Кой е замесен?
 • Кой е засегнат?

 

 • Въпрос като „Как можем да помогнем на Питър да промени поведението си?“ може да помогне за включване на учителя в решаването на проблема
 • Проявете интерес към училищната програма и попитайте учителя колко интернет се използва по време на редовните часове.
 • Разбирам…’,
 • „Загрижен съм за…“, 
 • „Имам нужда…“ и 
 • „Искам…“,
 • ако искате да покажете, че оценявате позицията на учителя.
 • Когато работят заедно като партньори, е установено, че родителите и учителите общуват по-ефективно, развиват по-силни взаимоотношения помежду си и развиват умения за подкрепа на поведението на децата.
 • Помислете заедно за възможните решения, разчитайте на предишния опит на учителите, избройте заедно предимствата и недостатъците на всяко решение
 • Изпробвайте едно от решенията за известно време, например 10 дни, и след това преценете как работи и какво може да бъде
 • Ако забележите, че детето ви закъснява за уроци или не посещава училище
 • Попитайте дали изглеждат сънливи през деня
 • Или ако са забелязали някакви промени в настроението
 • Ако забележат някакви пропуски в паметта, лоша концентрация, кървави очи, липса на координация или неясен говор
 • Ако са забелязали, че вашето дете/юноша има проблеми със създаването на приятели или се чувства изолиран или самотен
 • Или има значителни спадове в оценките или академичните постижения като цяло
 • Родителите трябва да се грижат за децата и да се уверят, че имат достатъчно време за здравословно хранене, физически дейности в свободното време, четене, домашни и т.н.