Тема 3 Полезни Съвети за Комуникация

СЪВЕТИ ЗА РАЗГОВОР С ВАШИЯ ТИЙНЕЙДЖЪР

Развиването на открита, доверчива комуникация между вас и вашето дете е от съществено значение, за да му помогнете да избегне употребата на алкохол. Ако детето ви се чувства удобно да говори открито с вас, ще имате по-голям шанс да го насочите към здравословно вземане на решения. Някои начини да започнете:

  • Насърчавайте разговора. Насърчавайте детето си да говори за всичко, което го интересува. Слушайте без прекъсване и дайте на детето си шанс да ви научи на нещо ново. Вашето активно слушане на ентусиазма на вашето дете проправя пътя за разговори по теми, които ви вълнуват.
  • Задавайте отворени въпроси. Насърчете вашия тийнейджър да ви каже какво той или тя мисли и чувства по въпроса, който обсъждате. Избягвайте въпроси, които имат прост отговор „да“ или „не“.
  • Контролирайте емоциите си. Ако чуете нещо, което не ви харесва, опитайте се да не отговаряте с гняв. Вместо това поемете няколко дълбоки вдишвания и признайте чувствата си по конструктивен начин.
  • Превърнете всеки разговор в печелившо преживяване. Не четете лекции и не се опитвайте да „печелите точки“ на гърба на вашия тийнейджър, като показвате как той или тя греши. Ако проявите уважение към гледната точка на детето си, то ще е по-вероятно да слуша и уважава вашата.
  • Приемане на офертата. Уверете се, че вашият тийнейджър знае, че оценявате неговите или нейните усилия, както и постиженията. Избягвайте обидни закачки или критики.
  • Разберете, че детето ви расте. Това не означава да вдигнете ръце. Но докато ръководите поведението на детето си, полагайте усилия да уважавате нарастващата му нужда от независимост и доверие.
  • Начертай линията. Поставете ясни, реалистични очаквания за поведението на вашето дете. Установете подходящи последствия за нарушаване на правилата и ги прилагайте последователно.