Тема 3 Организирани Работни Срещи и/или Дискусионни Групи

 • В тези сценарии учителите трябва да очакват да присъстват родителите, които се интересуват от превенцията на пристрастяването.
 • Понякога е предизвикателство да се включат всички родители в семинарите и/или дискусионните групи поради дългото работно време, семейни и други задължения.
 • В тези случаи подкрепата от училище за тези програми и промените в графика може да помогне.
 • Родителите могат чрез ролеви игри или казуси да получат информация за значението на тяхното поведение, определяне на граници, предоставяне на послания.
 • Например съветът за родителите може да включва:
  • Бъдете модел за подражание, ако пиете, пийте умерено
  • Опитайте се да избягвате пушенето у дома, пред деца/юноши
  • Ако пиете, не шофирайте
  • Установете правилата за използването на интернет и времето на екрана
 • Като учители, уважавайте автономията на родителите и използвайте подход на участие за превенция на пристрастяването и в същото време се опитвайте да избягвате наставническото поведение
 • Бъдете екип и ги накарайте да се чувстват уважавани и като част от решението, а не от проблема
 • Трябва да се опитате да предизвикате вътрешната им мотивация за действие в областта на превенцията на зависимости