Тема 3 Модели

Някои родители се чудят дали това, че позволяват на децата им да пият у дома, ще им помогне да развият подходящо отношение към алкохола. Според повечето проучвания това не изглежда така. В проучване на ученици от 6, 7 и 8 клас изследователите наблюдават, че учениците, чиито родители им позволяват да пият у дома и/или им осигуряват алкохол, са изпитали най-рязката ескалация в пиенето. Други проучвания показват, че подрастващите, на които е позволено да пият у дома, пият по-често извън дома. За разлика от тях, подрастващите са по-малко склонни да пият, ако в домовете им родителите имат специфични правила срещу пиенето в ранна възраст и също пият отговорно. Въпреки това, не всички проучвания показват, че предоставянето на алкохол от родителите на тийнейджърите води до проблеми. Например, едно проучване показа, че пиенето с родител в правилния контекст (като глътка алкохол на важен ден на семейството) може да бъде защитен фактор срещу злоупотреба с алкохол. В друг контекст предоставянето на алкохол от родителите служи като пряк рисков фактор за злоупотреба с алкохол, какъвто е случаят, когато родителите предоставят алкохол за партита, на които присъстват или организират техните деца. Като цяло литературата предполага, че позволителното отношение към пиенето от тийнейджъри, особено когато се комбинира с лоша комуникация и нездравословно моделиране, може да доведе тийнейджърите до нездравословни отношения с алкохола.