Тема 3 Какво следва? Какво може да направи един учител?

 • Слушайте какво има да каже подрастващият (причини за употребата на тютюн, емоционално състояние и др.).
 • Говорете с подрастващия и го уведомете за училищната политика срещу употребата на цигари.
 • Разберете дали подрастващият е готов да се откаже и помислете как можете да го/я подкрепите.
 • Говорете с директора, за да разберете какво може да се прави в училище и каква е политиката на училището и се консултирайте с училищния съветник/психолог.
 • Общувайте с родителите. Можете да се използвате политиката на училището, която описва точно какви стъпки и в какъв ред предприема училището за отговор.
 • Провеждайте семинари като цяло за класа, за да дадете възможност на житейските умения на учениците, без да заклеймявате конкретния ученик.
 • Доведете местен млад инфлуенсър, за да сподели вдъхновяваща история.
 • Насърчавайте положителните навици при всеки повод.
 • Създайте и популяризирайте кампания за училището и общността, за да подчертаете положителните аспекти на непушачите и да насърчите положителното развитие на младите хора:

a)Планирайте кампанията с учениците.

b)Намерете финансиране, ако е необходимо.

c)Поставете ясна цел.

d)Създавайте видеоклипове, песни, рекламни материали с ученици.

e)Използване на технологии/социални медии средства, които привличат младите хора и се съгласувайте – говорете според нуждите на младите хора; подходящо video.

f)Включете родители.

g)Разпространете кампанията сред местните заинтересовани страни, поканете хора и власти за обществено участие и да се съсредоточите върху колективните интереси. 

h)Стартирайте кампанията на Световния ден без тютюнопушене, отбелязван на 31 май. 

 • Планиране на периода на изпълнение.
 • Измислете съобщения, които са съобразени с целевата група и отчитат нейните характеристики, за да се подобри разбирането.
 • Координиране на информация и комуникация чрез използване на комбинация от различни канали.
 • Консултирайте се със здравни експерти, за да сте сигурни, че популяризирате правилното послание, предавате посланието ясно и ефективно на целевата аудитория.

Кампанията може да бъде намерена тук – here. Реализирането на кампания на местно ниво, включваща всички възможни участници, може да повлияе на действията на различни места от най-близкото обкръжение на учениците и да ги подкрепи, когато те пожелаят да се откажат от употребата на цигари.

Още една кампания с истории от снимки: На Световния ден без тютюнопушене (WNTD), на 31 май, учителите могат да повишат своите превантивни действия, за да контролират своите ученици. Темата на кампанията е различна всяка година. Една от последните кампании беше озаглавена „Защита на младежите от манипулация на индустрията и предотвратяване на употребата на тютюн и никотин“.

Целта беше да се повиши осведомеността относно маркетинговите методи на тютюневите и свързаните с тях индустрии, като продавачите на електронни цигари, за привличане на по-младите поколения и младежта да се изправи срещу тютюневата индустрия. Дейностите включваха уебинари, конкурси за рисуване и церемонии по награждаване, като всички те насърчиха всички да се информират добре и да се присъединят към борбата срещу тютюневата индустрия. Тук – Here можете да видите някои проекти, които различни учители създадоха със своите ученици.

Дейност

Администрацията за злоупотреба с вещества и психично здраве (SAMHSA), агенция към Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ (HHS), има мисията да намали въздействието на злоупотребата с вещества и психичните заболявания върху общностите в Америка..

Here, Тук можете да намерите материала, който са създали за организаторите на образователното събитие “Talk. They Hear You.” ®.

Той съдържа инструментариума за планиране на събития с персонализирани материали от определяне и покана на лектори и членове в публиката до създаване на дневен ред на събитието, организиране на логистика и поканене на медии.

Можете да извлечете някои полезни насоки за създаване на вашето събитие и включване на общността, а не само на учениците. 

 • Помислете за кампания (тема), която може да бъде полезна за превенция на употребата на тютюневи изделия на вашето местно ниво. Съвет как да направите кампания би бил да помислите за 5В въпроса и 1О отговор:
  • Защо– Защо правим това събитие? Този въпрос ще ви позволи да стигнете до двигателите и ползите, които събитието трябва да осигури, което ще ви позволи да организирате събитието така че да удовлетвори вашата аудитория и заинтересовани страни.
  • Какво– Какво да направим? Това е първият въпрос, който трябва да си зададете когато се опитвате дапостигнете изискванията за вашето събитие, за да дефинирате обхвата. 
  • Кой– Who Кои са са вашите заинтересовани страни, екип, участници, които ще работят върху, спонсорират и в крайна сметка ще се възползват, когато вашето събитие приключи?
 • Кога – Кога ще се проведе събитието? Трябва да знаете защо какво и кой ще бъде част от вашия проект, преди да можете да отговорите адекватно кога ще се случи.
 • Къде– Къде ще се проведе събитието?Къде ще бъде представено?
 • Как – Кои практики, методи и инструменти са необходими, за да се случи събитието?

Отделете малко време, за да планирате тактиката си преди събитието въз основа на горната информация (тема, избор на присъстващи, лектори и т.н.).

За да тествате вашите дигитални умения, опитайте се да съставите електронен бюлетин или имейл, за да популяризирате вашето събитие. Можете да използвате https://www.canva.com , за да направите своя електронен бюлетин по-привлекателен и подходящ за използване в социалните медии. Имайте предвид тези съвети за съдържание и оформление: 

 • Използвайте атрактивно заглавие, което ще привлече вниманието на читателя.
 • Опитайте се да поддържате новините си лесни за четене, кратки и интересни.
 • Разбийте големи статии с подзаглавия, за да ги направите по-привлекателни.
 • Маркирайте документа, така че хората да знаят от кого е.
 • Използвайте изображения, за да подсилите историите/новините.