Тема 3 Какво да Направиш, ако Научиш, че Детето ти Пуши?

  • Съобщете му, че знаете, че пуши;
  • Кажете му го спокойно, без критика- Попитайте детето защо изобщо е решило да пуши. Какво му носи това? Без бурни емоции му разкажете за страничните реакции – как влияе това на външните и вътрешните органи (тийнейджърите особено се вълнуват, когато им кажете колко пагубно влияние това оказва върху кожата им, както и върху дъха им).
  • Успокойте го с разбирането, че това вече не е тайна.
  • – Ако по принцип имате топли и доверени отношения, просто си поговорете от сърце.
  • Ако и вие пушите е доста несправедливо да искате и от него да престане, но се опитайте да го превърнете в състезание – все едно и вие се отказвате от това.
  • Спортът е най-добрият начин да се откажете от пушенето. Изберете заедно с детето такъв, който то харесва. Като цяло родителите са най-значимите хора в живота на детето, така че ако не се грижите за себе си, не очаквайте ответно поведение.
  • Топлият климат в семейството винаги създава условия за израстването на здраво поколение. Когато се видите с детето вечер, винаги се интересувайте как е минал деня му. Разпитайте го за взаимоотношенията му със съучениците, учителите, обижда ли го някой.
  • А ако по принцип не ви идва от вътре да говорите от сърце, не трябва да започвате да го правите рязко. Постепенно изградете тази традиция у дома и само след няколко месеца ще ви стане и на вас комфортно да живеете в подобна атмосфера.