Тема 3 Дефиниции, Признаци и Симптоми на Проблемна Употреба на Алкохол сред Деца и Юноши

Според Агенцията на Европейския съюз за основните права, Комитетът на КРС предлага минималната възраст за закупуване и консумация на алкохол и тютюн да е 18 години (Общ коментар на КРС № 20, 2016 г.), а в 21 държави-членки децата не могат да купуват алкохол, докато няколко държави определят 16 години като минимална възраст за закупуване на напитки, съдържащи по-малко от 1,2 % дестилиран алкохол и 18 години за закупуване на спиртни напитки (повече от 1,2 % дестилиран алкохол). 

Когато проучва проблема с употребата на алкохол, DSM-5 дефинира разстройството на употребата на алкохол като проблематичен модел на употреба на алкохол, водещ до клинично значимо увреждане или дистрес, като се проявява от поне два от диагностичните критерии, представени в Таблица 4; докато ICD-11 дефинира алкохолната зависимост като нарушение на регулирането на употребата на алкохол, произтичащо от многократна или продължителна употреба на алкохол. Отново, DSM-5 счита че, ако има 2-3 симптома, говорим за лека форма, ако има 4-5 симптома за умерена и ако има 6 за по-тежко и тези симптоми трябва да са налице за поне 12 месеца.

Сравнение на диагностичните критерии за проблемна употреба на тютюневи изделия в ICD-11 и DSM-5

Диагностични критерии ICD-11 Никотинова зависимост DSM-5 Разстройство при употреба на тютюневи изделия

Консумиране в по-големи количества или за по-дълъг период от време, отколкото е предвидено

Има постоянно желание или неуспешни опити за намаляване или контрол на употребата

Много време се отделя на дейности, необходими за получаването или използването му

Копнеж или силно желание или желание за използване

Продължителна употреба, въпреки че има постоянни или повтарящи се социални или междуличностни проблеми, причинени или изострени от употребата

Важни социални, професионални или развлекателни дейности се отказват или намаляват поради употребата.

Повтаряща се употреба в ситуации, при които е физически опасен

Повтаряща се употреба, водеща до неизпълнение на задълженията на основна роля на работа, училище или у дома

Употребата продължава въпреки знанието, че има постоянен или повтарящ се физически или психологически проблем, който вероятно е бил причинен или влошен от употребата

Толеранс

Оттегляне

Дейност 1: Разпознайте диагностичните критерии за проблемна употреба на алкохол, които се появяват в двете системи за класификация

Тип: Дейност без резултат

Изберете 4 диагностични критерия за проблемна употреба на алкохол, в които се появяват и двете в ICD-11и DSM-5:

 1. Консумирана в по-големи количества или за по-дълъг период от време, отколкото е предвидено
 2. Има постоянно желание или неуспешни усилия за намаляване или контрол на употребата
 3. Много време се отделя на дейности, необходими за получаването или използването му
 4. Копнеж или силно желание или желание за използване
 5. Продължителна употреба, въпреки че има постоянни или повтарящи се социални или междуличностни проблеми, причинени или изострени от употребата
 6. Важни социални, професионални или развлекателни дейности се отказват или намаляват поради употребата.
 7. Повтаряща се употреба в ситуации, при които е физически опасен
 8. Повтаряща се употреба, водеща до неизпълнение на задълженията на основна роля на работа, училище или у дома
 9. Употребата продължава въпреки знанието, че има постоянен или повтарящ се физически или психологически проблем, който вероятно е бил причинен или влошен от употребата
 10. Толеранс
 11. Оттегляне

Прекомерното пиене се определя от Националния институт за злоупотреба с алкохол и алкохолизъм (NIAAA) като модел на пиене, който води до концентрация на алкохол в кръвта (BAC) на човек до 0,08 g/dl или повече. Това обикновено се случва, когато се изпият 4-5 или повече напитки за около 2 часа и може да доведе до алкохолна интоксикация. EMCDDA (2019) разглежда прекомерното пиене като пиене на 6 или повече чаши алкохол наведнъж, а изследванията на ESPAD сред подрастващите определят прекомерното пиене като пиене на 5 или повече чаши алкохол наведнъж (ESPAD, 2019).

Алкохолната интоксикация е клинично значимо преходно състояние, което се развива по време на или скоро след консумация на алкохол, което се характеризира с ограничени във времето нарушения в съзнанието, когнитивните способности, възприятието, афекта, поведението или координацията.

Сравнение на диагностичните критерии за алкохолна интоксикация в ICD-11 и в DSM-5

Диагностичен критерий ICD-11 DSM-5

Скорошно поглъщане на алкохол

Клинично значими проблемни поведенчески или психологически промени

Нарушения в съзнанието, познанието, възприятието, афекта, поведението или координацията(нарушено внимание, неадекватно или агресивно поведение, лабилност на настроението и емоциите, нарушена преценка, лоша координация, нестабилна походка, фин нистагъм и неясна реч)

Признаците или симптомите не се дължат на друго медицинско състояние и не се обясняват по-добре с друго психично разстройство, включително интоксикация с друго вещество

Може да улесни суицидни мисли или поведение

Тъй като интензивността на тези нарушения, причинени от алкохолна интоксикация, е тясно свързана с количеството на консумирания алкохол, важно е да сте запознати със симптомите, специфични за всеки от етапите, представени по-долу.

Етапи на алкохолна интоксикация (адаптиран от Дъбовски, 1977)

Концентрация на алкохол в кръвта - BAC Етап Симптоми

0.01-0.05 BAC

(1 питие)

Трезвост/субклинична интоксикация 

Преценката и времето за реакция могат да бъдат леко нарушени

0.03 - 0.12 BAC

(2-5 питиета)

Еуфория

Трудност при концентриране, Бъбривост, Намалена задръжка, По-ярък цвят на лицето, Липсват фини двигателни умения

0.09 - 0.25 BAC

Вълнение

Нарушено възприятие и памет, Лоша координация, Сънливост, Начало на хаотично поведение, Бавно време за реакция, Нарушена преценка

0.18 - 0.30 BAC

Объркване

Преувеличени емоции, Трудно ходене, Замъглено зрение, Неразбираема реч, Болката е притъпена

0.25 - 0.40 BAC

Полусъзнание

Не може да стои или ходи, Повръщане, Възможна загуба на съзнание, Намален отговор на стимули, Апатичен

0.35 - 0.45 BAC

Кома

Безсъзнание, Ниска телесна температура, Плитко дишане, Бавен пулс, Възможна смърт (поради спиране на дишането)