Тема 3 Да учим младежите как да казват „не“

Дори децата в предучилищна възраст могат да бъдат повлияни от натиска на връстниците, но това явление обикновено достига своя пик през юношеството. Тъй като натискът от връстници може да оформи поведението на човек, това може да доведе до престъпни действия или пристрастяващо поведение, когато някой, особено дете или юноша, не разполага с подходящите техники под ръка, за да избегне опасни влияния.

➔ Ето защо е важно възрастните да насърчават прозрението, че казването „не“ е приемливо и дори необходимо, когато се чувстват неудобно, както и да научат децата как да реагират, когато са притиснати от връстници.

Практикувайте тези стъпки с деца, използвайки ролева игра, за да се чувстват по-комфортно, като казват „не“.

  • Кажине, благодаря

Най-простата стратегия за избягване на натиска от връстници е просто да кажете „не, благодаря, не искам“. Възможно е връстниците да приемат отговора ви и да го уважат.

  • Счупеният рекорд

Ако някой от вашите връстници продължава да ви оказва натиск, просто се повторете, казвайки „не, благодаря, не искам“. Без да се отбранявате, ядосвате или оправдавате отговора си, повторете го толкова пъти, колкото е необходимо. Вероятно е вашият приятел/познат в крайна сметка да се умори да ви притиска и да спре.

  • Обърнете натиска

Ако натискът продължава, отговорете, като обърнете натиска и попитате: „Защо се заяждаш с мен?“. По този начин вашият връстник ще трябва да обясни защо е толкова упорит. Това също така означава, че той е този с проблемно поведение, а не вие, който не се съобразява с техния натиск.

  • Извинете се и си тръгнете

Не е нужно да търпите техния натиск. Така че, ако се чувствате неудобно, тогава без да се оправдавате, можете просто да заявите приятелски: „Съжалявам, трябва да си тръгвам“ и след това да си тръгнете