Тема 2 Същността на Справянето с Проблема със Сценарии от Реалния Живот

Предимства от работата по сценарий от реалния живот

Води до засилване на задържане на знанията чрез добавянето на емоция и взаимовръзка

Гарантира активни обучаващи се

Улеснява прилагане на знанията

Дава на обучаемите сила

Не губи ефективност, когато се прилага онлайн в сравнение с контакта лице в лице

  • Докато четете сценариите, опитайте се да помислите за критериите за Gaming Disorder и Проблематично използване на интерент, които споменахме в Урок 1.

Представени ли са те в сценария, които четете?

  • Представените сценарии са сложни, както е ежедневието и те ви показват, че проблемното използване на интернет може да бъде например причинено от или придружено от други проблеми.

Ще обсъдим тези въпроси, докато работим по всеки един от сценариите, които са представени по време на следващите слайдове.