Тема 2 Рискови Фактори в Семейството и Училището

 • Лош родителски надзор
 • Лоши семейни отношения и/или привързаност
 • Проблеми като злоупотреба или пренебрегване
 • Проблеми в училище или проблеми със социалните взаимоотношения с връстници
 • Някои недиагностицирани проблеми с психичното здраве или употреба на алкохол/тютюневи изделия или употреба на вещества сред членове на семейството, като родители или братя и сестри
 • Развитие на умения за справяне
 • Наставничество или модели за подражание
 • Социална подкрепа сред връстници и участие в училище или общност
 • Стабилна домашна среда и
 • Високо самочувствие

Как може да го направим?

 • Важно е да се отбележи, че наличието на рискови фактори не означава автоматично употреба на алкохол/пушене или употреба на вещества и индивидуалните рискови фактори могат значително да се различават между децата/юношите.

Въпросите, които да зададем на себе си:

 • Как да създадем по-силни семейни връзки?
 • Наставничеството в училищата, как да го организираме?
 • Как да развием умения за справяне със съвети за родителите и учителите?
 • Как да развием подкрепа сред учениците и ангажираност на общността?
 • Как да осигурим стабилна домашна среда?
 • Как да развием самочувствието на децата?