Тема 2 Разбиране на нуждите от психично здраве на децата и юношите

  • Безусловна любов от семейството
  • Самочувствие и висока самооценка
  • Възможност за игра с други деца
  • Насърчаващи учители и подкрепящи хора, които се грижат за тях
  • Безопасна и сигурна среда

Докато децата растат, качеството на средата, която заобикаля детето и юношата, формира тяхното благополучие и социално развитие. Докато здравословната среда може да има положително въздействие върху децата, отрицателният опит в ранния живот в дома, училището или дигиталната среда може да увеличи риска от психични заболявания.