Тема 2 Разбиране на конфликтни ситуации и как да ги управляваме

  • Опознаете по-добре другите, себе си и връзката,
  • Признайте приликите и разликите, които двете страни имат,
  • Научите стратегии за по-ефективно справяне с конфликти в бъдеще и,
  • Открийте къде трябва да се засилят комуникационните усилия и адаптацията. 

Особено по време на юношеството конфликтите могат да бъдат признак на нуждата на юношата да създаде усещане за себе си или да стане автономен и по-независим. Тъй като разногласията се увеличават по време на юношеството, ефективното разрешаване може да играе ценна роля за благосъстоянието на младите хора.

Ефективното разрешаване на конфликти е свързано с по-ниски нива на психологически симптоми на подрастващите и по-високи нива на удовлетвореност от живота. От друга страна, избягването на конфликти може да има пагубни резултати, тъй като е свързано с намалена удовлетвореност от живота и повишени психологически симптоми.

Според инструмента за режим на конфликт на Томас-Килман (TKI) са описани 5 различни метода за справяне с конфликт. Това са:

  • Състезателен. Индивидът използва всяка налична сила, за да отстоява себе си, те са напористи и не си сътрудничат.
  • Сътрудничество. Човек се опитва да намери решение, което отговаря на нуждите и удовлетворява притесненията и на двамата, като изследва в дълбочина мненията на двете страни и източника на конфликт. Те са напористи, но и кооперативни.
  • Компромисен. Индивидът се опитва да постигне общ език, като частично удовлетворява нуждите и на двете страни, участващи в конфликта, без да разглежда източника на конфликта или различните гледни точки.
  • Избягване. Човек избягва конфликта или се оттегля от него. Те не са напористи или кооперативни.
  • Услужлив. Индивидът оставя настрана собствените си нужди или гледни точки и се опитва да задоволи нуждите на другата страна. Те са кооперативни, но не са напористи.