Тема 2 Разбиране за граници

Границите могат да приемат много форми и размери. Двата основни типа граници са физически и емоционални.

помагат на децата да създадат свое лично пространство и да имат уединение. Физическите граници помагат на децата да разберат какво е социално приемливо по отношение на техните взаимодействия и близост с други индивиди, така че всички да се чувстват комфортно.

може да са малко по-трудни за за научаване, тъй като това е по-скоро абстрактно понятие. На първо място, емоционалните граници започват с открита и директна комуникация, така че децата да могат да се чувстват комфортно да споделят преживяванията си с полагащите гза тях рижи.